Vývoj aplikací>Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek

Navrhujeme a realizujeme kompletní úspěšná webová řešení. Nemusíte se obávat, pokud nemáte zkušenosti s informačními technologiemi. Respektujeme fakt, že se každý věnuje právě svému oboru podnikání. Protože máme bohaté zkušenosti z řízení předešlých projektů, dokážeme od vás získat správné a přesné informace tak, abychom vám navrhli a vytvořili web, který bude odpovídat přesně potřebám vašeho podnikání.

Víme co sluší Vaší firmě

Prezentace na internetu je dnes nezbytnou záležitostí každé firmy. Malé, střední i velké. Každý má ovšem jiné požadavky, nároky a cíle. Kvalitní web určuje tvář firmy. My vám tu tvář pomůžeme najít a ukážeme ji světu.

Špičkový design je ale pouze součástí dobrého webu. Důležitá je přístupnost informací, přehlednost, jednoduchost, struktura a jasný cíl. Neméně důležitá je aktuálnost informací, kterou vám umožníme udržet pomocí redakčního systému. Váš web poroste s vaší firmou.

Při realizaci projektu používáme osvědčené postupy, jak dosáhnout co nejlepšího výsledku. Vývoj projektu prochází následujícími základními fázemi:

Vstupní analýza, projekt

Zadávací dokumentace předchází vytvoření grafického návrhu. V této prvotní fázi projektu máme pro vás připravenou sadu osvědčených přesných otázek, jejichž odpovědi následně tvoří základnu celého webu. Dokumentace obsahuje mimo jiné strukturu (hierarchii) webu, popis všech stránek včetně wireframe modelu webu - šablony typových stránek bez grafiky. Probereme s vámi základní informace o optimalizaci webu pro vyhledávače a pomůžeme vám rozhodnout, zda využejete nabídky redakčního systému.

Na základě vstupní analýzy pro vás připravíme přesný popis webu, finální kalkulaci včetně všech nákladů.

Grafický návrh

Jakmile je vstupní analýza kompletní, připravíme pro vás grafický návrh webu. Jedná se o skicu, kterou vám předvedeme ke schválení. Jakmile je skica schválená, začíná tvorba webu samotného.

Implementace webu

Na základě schválené skicy, vstupní analýzy a všech vstupních materiálů (textových a obrazových) vytvoříme vaši webovou prezentaci. V případě vícejazyčného webu dokončíme kompletně hlavní jazykovou verzi. Na jejím základě zajistíme překlady do cizích jazyků a dokončíme web jejich implementací.

Otestování, nasazení do ostrého provozu

Jakmile je web kompletně hotový, nasadíme jej na internet.

Optimalizace webu na základě statistik přístupů webu

Nasazením webu na internet ale práce ještě nekončí. Na web standardně nasazujeme velmi detailní statistiky Google Analytics, které po určité době ukáží úspěšnost nejen webu samotného, ale jeho dílčích částí.  Na základě těchto výstupů pak nabízíme možnost další údržby a optimalizaci webové prezentace.

Novinky

Nejnovější reference

HDVI
TECHNICKÉ SLUŽBY HK
TechColor s.r.o.
Apartmán Český ráj

Certifikace

Web Applications Development with Microsoft .NET Framework 4